[]


06.10.2018
. . ALI ALADJA SHEYZARA DLYA ABELHAYAT

 

RYAZAN YAKSHI ZHUBAR
RYAZAN YAKSHI SAFURA EMSHER KALTAMAN
RYAZAN YAKSHI ZUHRA
-
UGRA ALI ALADJA ARES AKBAIY
YARA
ALI ALADJA ELFA AKUSH
ALI ALADJA GOYMOT
KARSHI FONDINAR  
 
KARINA
 
 
ALI  ALADJA  SHEYZARA  DLYA  ABELHAYAT

EMIR
-
AKBAIY
YARA
-
ALI ALADJA ELFA AKUSH
ALI ALADJA GOYMOT AK NUKER HUNTA
GORDA

 

     
 .  .
 

:
+38 050 3121969

E-mail:
marina.grygorenko@gmail.com


""

,